20 ژوئن 2021

توانبخشی پارکینسون

در این مطلب از کلینیک تخصصی نشاط البرز به برسی بیماری پارکینسون، روش های درمانی، توانبخشی پارکنسون، فیزیوتراپی، کاردرمانی و علل بروز بیماری میپردازیم توانبخشی پارکینسون […]