15 ژوئن 2021

مگنت تراپی

در این مطلب از کلینیک نشاط با مدریت دکتر یثربی به برسی مگنت تراپی یا مگنت درمانی، موار استفاده و نحوه انجام، منونعیت ها و عوارض […]