کارشناس ارتوپدی فنی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

از سال ۹۸ در تهران و کرج مشغول به فعالیت هستم

خدمات ما در زمینه طراحی و ساخت اندام های مصنوعی به صورت زیبایی و عملکردی، ساخت انواع بریس ها و وسایل کمکی شامل انواع زانوبندها، کمربندها ، ارتزهای دست و کفش ها و کفی ها ارائه میشه
شرکت در کارگاه های طراحی و ساخت بریس کایفولوژیک، کارگاه طراحی و ساخت کفی های سی ان سی،شرکت در کنگره های بین المللی ارتز پروتز و کادر اجرایی سمپوزیوم ارتز و پروتز