متخصص پزشکی ورزشی
رتبه ی اول بورد تخصصی سال ۱۴۰۱
فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال ۱۳۹۲
حیطه های کاری:
تشخیص، درمان و بازتوانی آسیب های ورزشی
درمان غیرجراحی دردهای مزمن مفاصل، عضلات و ستون فقرات
تجویز رژیم ورزشکار و رژیم درمانی جهت کاهش و افزایش وزن
کاشت نخ لاغری (امبدینگ) جهت درمان چاقی موضعی، کاشت نخ صورت (لیفت نخ صورت) جهت درمان عوارض ناشی رژیم کاهش وزن
طب سوزنی، سوزن خشک، تزریق prp
بازتوانی قلبی ریوی