میلاد سالاری

Position: کارشناس کاردرمانی
Categories: کاردرمانگرها, همکاران نشاط

کار درمانگر

مدرکم لیسانسه ۶ ساله توی بیمارستان امام حسین مشغولم و یک سال هم بیمارستان امام علی بودم و تقریباً ۴ سالم با مرکز نشاط همکاری میکردم که دوران سربازی نتونستم همکاری کنم
حیطه نورولوژی و اطفال کار میکنم
البته تو بیمارستان بخش روان مشغولم