لیلا تهرانی

Position: کارشناس ارشد شخصیت
Categories: روانشناسان, همکاران نشاط

کارشناس ارشد شخصیت

طرح واره درمانگر

درمان

افسردگی

اختلالات اضطرابی

شناسایی و درمان انواع اختلالات شخصیت

درمان مشکلات رایج در تداوم  ر‌وابط صمیمی

مشکلات زناشویی

مهارت آموزی…..