سمیه جمشیدپور

Position: کارشناسی گفتاردرمانی
Categories: گفتاردرمانگرها, همکاران نشاط

رشته تحصیلی

گفتاردرمانی
اخرین مدرک کارشناسی
حدود یکساله در مراکز روزانه توانبخشی و همینطور کلینیک های جامع توانبخشی مشغول کارم

خدمات که ارائه میدیم ؛
درمان اختلالات:لکنت ،آفازی ،آپراکسی ،تاخیر در رشد گفتار و زبان، اختلالات تلفظی ،شکاف کام و کودکان کم شنوا و همینطور سلسله اختلالات اتیسم