دکتر محمد رسول نظام آبادی

Position: بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی، فلوشیپ ستون فقرات
Categories: پزشکان, فلوشیپ ستون فقرات و توانبحشی ضایعات نخاعی, متخصص طب فیزیکی و توانبخشی, همکاران نشاط