مرکز جامع طب فیزیکی و توانبخشی نشاط فردیس کرج فلکه دوم، خیابان ۱۵، پلاک ۳۵ ( ۵۰ متر پایین تر از آزمایشگاه مرکزی فردیس و درمانگاه پارسیان )

تماس با کلینیک ۸:۳۰ صبح تا ۸:۳۰ شب
  ۰۲۶۳۶۵۴۱۹۰۶
  ۰۲۶۳۶۵۴۱۹۰۷
  ۰۲۶۳۶۵۴۱۹۰۸

ایمیل کلینیک نشاط:

Neshatalborz@gmail.com